Mapa strony

Wiata na lata – od maluszka do staruszka

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Głównym celem projektu było postawienie przez mieszkańców zadaszonej wiaty przy placu zabaw w Krobowie, co umożliwiło mieszkańcom spotykanie się na różnych zebraniach, uroczystościach i festynach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt powstał w oparciu o inicjatywę społeczności lokalnej, która wyraziła opinię o braku miejsca spotkań pod dachem dla mieszkańców Krobowa.

Podjęto działania:

  • zwołano zebranie wiejskie poprzez sołtysa i tablicę ogłoszeń w celu informacji o zamiarze pisania i realizacji projektu w dniu 12.03.2016;
  • zebrano uczestników i wolontariuszy do udziału w projekcie w dniach od 18.06.16 do 30.09.16;
  • złożono zgłoszenie do Starostwa w Grójcu o montażu wiaty do 20.06.16;
  • zbierano oferty co do zakupu desek, wiaty, impregnatu do 25.06.16;
  • zebrano osoby chętne do przygotowania terenu pod altanę do jej montażu i pokrycia 25.06.- 30.07.16;
  • opracowano zaproszenia, plakaty o projekcie 18.06-25.06.16;
  • zorganizowano piknik w dniu 03.09.2016 kończący projekt.

Rezultaty projektu

Końcowym rezultatem projektu jest stojąca drewniana wiata pokryta blachą z wylewką cementową na terenie przyległym do placu zabaw w Krobowie. Wiata pełni rolę zadaszonego miejsca spotkań wszystkich mieszkańców wsi Krobów. Jej wygląd wkomponował się w estetykę Osiedla, poszerzył teren rekreacyjny przy placu zabaw, gdzie znajduje się również zamontowany grill na wysięgniku. Posłużyła już mieszkańcom do zorganizowania kilku spotkań pod dachem.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest grupa ok. 250 mieszkańców zamieszkujących teren wsi Krobów. W projekcie uczestniczyli wszyscy mieszkańcy, również wolontariusze i całe rodziny od maluszka do staruszka. To codzienne miejsce spotkań starszych mieszkańców z młodszym pokoleniem, młodzieży z dziećmi. Rodzice i dziadkowie, pilnujący bawiących się na placu zabaw dzieci, odpoczywają w cieniu doglądając maluchów.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami przy realizacji projektu byli głównie mieszkańcy wsi Krobów oraz koordynatorzy ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A., na których pomoc w formie doradztwa mogliśmy zawsze liczyć. Pozyskaliśmy również sponsorów, którzy zapewnili możliwość zakupu trawy i krzewów na wiosnę potrzebnych do obsadzenia rekultywowanego terenu wokół wiaty tak, by wokół było zielono i kwitnąco.