Mapa strony

Warsztaty teatralno-muzyczne dla młodzieży

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Pomoc miejscowej młodzieży w rozwijaniu uzdolnień artystycznych. Podniesienie poczucia własnej wartości młodych ludzi i akceptacji w środowisku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadziliśmy 30 godzin zajęć muzycznych i teatralnych. Zajęcia prowadzone były w każdą niedzielę oraz trzy dodatkowe spotkania indywidualne w celu szczegółowego opracowania sceny monologu i ostatecznego dopracowania partytury teatralnej. Młodzież potraktowała zajęcia bardzo profesjonalnie, ucząc się nie tylko gry aktorskiej, dykcji, zachować scenicznych, komunikacji z widzem, gry na gitarze i keybordzie, śpiewu chóralnego, ale również teorii z zakresu teatru i muzyki (wszyscy zaliczyli test ze słownictwa teatralno-muzycznego). Wspólnie z młodzieżą opracowaliśmy scenariusz na dwa przedstawienia: „Urodziny” i „Cud nocy wigilijnej”. Spektakl „Urodziny” wystawiliśmy 11 listopada 2016 r. w Klubie Wiejskim w Unieszewie dla mieszkańców, jak i dla gości z okolic.

Rezultaty projektu

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uatrakcyjnił spędzanie wolnego czasu mieszkańcom. Młodzież miała możliwość zdobycia konkretnej wiedzy, również historycznej. Mamy zamiar kontynuować nasze działania.

Odbiorcy projektu

Społeczność wsi Unieszewo oraz okolic.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu pomagały nam: Stowarzyszenie TUBA, Gminy Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, panie z Klubu Unieszewskich Babek, pracownicy naukowi UMW w Olsztynie i mieszkańcy Unieszewa.