Mapa strony

Tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego i kultywowania folkloru

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie warunków rozwoju działalności artystycznej Teatru Ludowego dla podniesienia jakości oraz efektywności spektakli służących integracji społeczności lokalnej wsi Ryczówek.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt obejmował zakup profesjonalnego sprzętu estradowo-nagłośnieniowego, casting osób do inauguracyjnego spektaklu Teatru Ludowego. W ramach działań odbyły się warsztaty teatralne, prowadzone przez instruktora teatralnego, podczas których aktorzy przygotowali się do finalnego spektaklu. Zaprezentowano sztukę pt.”Chrzciny” podczas wieczoru andrzejkowo-katarzynkowego w Domu Kultury Hutnik w Jaroszowcu. Zaproszono Wójta Gminy Klucze, Sekretarza, Dzielnicowego, Proboszcza i seniorów 60+. Przez cały okres realizacji prowadzono działania promocyjne w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń, ulotkach, gwarantujące osiągnięcie zakładanych rezultatów.

Rezultaty projektu

  • Stworzenie warunków rozwoju działalności artystycznej dla mieszkańców Ryczówka poprzez zakup zestawu nagłośnieniowego;
  • Przeprowadzono 20 godzin warsztatów – prób teatralnych;
  • Odbyły się 2 gościnne występy teatralne na terenie gminy Klucze oraz planuje się kontynuację poprzez zorganizowanie spektaklu podczas Dnia seniora dla 100 osób.

Ponadto:

  • zwiększyły się możliwości turystyczne miejscowości;
  • zmniejszyły się podziały społeczne dzięki wspólnemu kultywowaniu tradycji podczas wydarzeń kulturalnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu były osoby tworzące Teatr Ludowy w Ryczówku tj. 20  osób oraz  osoby zrekrutowane podczas castingu. Natomiast odbiorcami pośrednimi byli:

  • widzowie;
  • użytkownicy Facebooka, Youtube oraz mediów lokalnych;
  • czytelnicy strony internetowej Ryczówka;
  • czytelnicy miesięcznika Echo Klucz;
  • użytkownicy sprzętu – mieszkańcy sołectwa i gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Nieformalne grupy mieszkańców z sołectwa Ryczówek, OSP Ryczówek, KGW Ryczórek, Parafia Rodaki, lokalne media