Mapa strony

Świetlica wizytówką naszej wsi

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Głównym celem projektu było zadbanie o teren świetlicy, stworzenie warunków do spotkań, integracji mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, zaangażowanie mieszkańców w dążenie do wspólnego celu i tworzenie więzi lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się prace mające na celu zadbanie o teren wokół świetlicy wiejskiej: oczyszczanie terenu z chwastów, demontaż starego ogrodzenia, przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie, wspólne montowanie nowych słupków i siatki oraz zagospodarowanie zielonego terenu wokół Świetlicy wiejskiej w naszej miejscowości. Wspólnie posadziliśmy krzewy, kwiaty, tuje – aby teren nabrał przyjaznego wyglądu, aby mieszkańcy dbając o wspólne dobro nawiązali przyjazne relacje. Na podsumowanie prac wspólnie urządzaliśmy piknik rodzinny dla mieszkańców. Była to okazja do świętowania sukcesu, nagroda za włożoną pracę w udoskonalenie miejsca spotkań.

Rezultaty projektu

W czasie trwania projektu osiągnęliśmy następujące rezultaty:

  • aktywizowaliśmy młodzież, dorosłych i starszych do wspólnego działania społecznego;
  • stworzyliśmy miejsce wypoczynku i spotkań;
  • poprzez jego realizację mamy większe doświadczenie w przygotowaniu wniosków dotacyjnych;
  • zdobyliśmy umiejętności potrzebne do realizacji projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była społeczność wsi Michałów – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY
  • Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej
  • Centrum Sportu i Rekreacji w Warce