Mapa strony

Świetlica łączy pokolenia – warsztaty rękodzieła

Logotyp Fundacji Parasol

Cel projektu

Wspólne spotkania, dążenie do wyznaczonego celu, aktywne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, wymiana doświadczeń i umiejętności, integracja pokoleniowa, nawiązanie dialogu między pokoleniami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na nauce rękodzieła za pomocą warsztatów, które przyczyniły się do promocji naszego regionu oraz sprawiły, że na nowo odżyły wartości tradycji i kultury wsi. Uczestnicy w różnym przedziale wiekowym spotykali się cyklicznie w świetlicy wiejskiej i pod czujnym okiem instruktora prowadzącego warsztaty poznawali nowe techniki rękodzieła, których efektem było tworzenie przez nich własnoręcznie wykonanych przedmiotów. W ten sposób powstawały koszyki z papierowej wikliny, quillingowe kartki, butelki i pudełka ozdobione w technice decoupage, szydełkowa biżuteria, wianki i dekoracje ścienne. Wszyscy uczestnicy projektu integrowali się podczas warsztatów i twórczo spędzali wolny czas, dzięki czemu podnieśli zakres swoich umiejętności i zdobyli nowe doświadczenia.

Rezultaty projektu

Do rezultatów projektu zaliczyć można fakt, iż uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności artystyczne, promowali region w którym żyjemy, odbudowali wartości tradycji i kultury wsi, nawiązali dialog między pokoleniami, pokazali, jak atrakcyjnie i twórczo można spędzać wolny czas. Projekt zaszczepił wśród mieszkańców aspiracje i twórcze myślenie, podniósł aktywność kulturową i artystyczną wśród społeczności lokalnej. Pobudził ją też do podejmowania inicjatyw twórczych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy naszego regionu w różnym przedziale wiekowym, co przyczyniło się do integracji pokoleniowej. Warsztaty, które odbywały się cyklicznie przyczyniły się do tego, iż każdy ich uczestnik czuł się ważny i potrzebny. Nikt nie był odtrącony czy wykreślony. Wszyscy tworzyli jedną grupę, co znacząco poprawiło stosunki międzyludzkie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w projekcie były następujące osoby i instytucje: animator kultury w świetlicy wiejskiej w Świerzenku, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Świerzenko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku, przedstawiciel Rady Miejskiej w Miastku, grupa dzieci i młodzieży działająca przy świetlicy wiejskiej, strona internetowa www.mgokmiastko pl.