Mapa strony

Stacja Końcowa – projekt historyczno-fotograficzny

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Projekt miał na celu utrwalenie w wersji cyfrowej wspomnień najstarszych mieszkańców Powiatu Drawskiego, którzy pamiętają wczesne lata powojenne i mogą opowiedzieć o tym dlaczego i skąd ich rodziny przeniosły się na Ziemie Zachodnie oraz jak wyglądały te ziemie kiedy tu przybyli.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostało przeprowadzonych dwanaście wywiadów. Materiał dźwiękowy został opracowany tak, żeby powstały z niego krótkie (10-30 min.) wypowiedzi ludzi opisujących życie podczas wojny, przyjazd na Ziemie Zachodnie i pierwsze lata życia w tych okolicach. Uwieńczeniem projektu była wystawa zorganizowana w Magazynie Solnym w Drawsku Pomorskim, na której przedstawiliśmy portrety naszych bohaterów, na słuchawkach zwiedzający mogli odsłuchać ich wypowiedzi. Wystawa będzie trwała końca stycznia 2020. Chcemy jednak aby wystawa zagościła też w innych gminach naszego powiatu. Rozpoczęto rozmowy w tej sprawie z władzami samorządowymi.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest interesująca, multimedialna wystawa, która swoją formą zachęca także młodych ludzi do wsłuchania się we wspomnienia najstarszych mieszkańców powiatu drawskiego. Dzięki przeprowadzonym rozmowom zostały utrwalone przeżycia ludzi z bardzo trudnego wojennego i powojennego okresu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy powiatu drawskiego, z naciskiem położonym na młodego odbiorcę. Mamy nadzieję, że po wstępnych rozmowach z nauczycielami historii z drawskich szkół zostaną zorganizowane lekcje historii w oparciu o materiał jaki zebraliśmy podczas realizacji projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Patronat Honorowy nad wystawą objęło Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. Burmistrz MIasta Drawsko Pom i Burmistrz Miasta Złocieniec.
Patronat Medialny objęły media: Dziennik Koszaliński, LokalnyReporter.pl, Magazyn Drawski (wdrawskupomorskim.pl)