Mapa strony

Śpiewające dzieciaki – piosenki, pieśni, piosneczki

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Nagranie i wydanie płyty popularyzującej piosenki dla dzieci. Promocja zespołu wszelkimi dostępnymi środkami masowego przekazu. Nagrana płyta, zostanie rozdysponowana do lokalnych mediów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Śpiewające dzieciaki – piosenki, pieśni, pioseneczki” zakładał nagranie i wydanie płyty popularyzującej muzykę tradycyjną i piosenki dla dzieci, w przystępnej dla współczesnego odbiorcy formie. Dzięki dofinansowaniu nagrano i wydano płytę na której znajduje się 5 piosenek oraz 5 wersji instrumentalnych (karaoke) do wspólnego śpiewania. Każda osoba zainteresowana posiadaniem płyty w swoich zbiorach będzie mogła ją pobrać zupełnie za darmo dzięki udostępnieniu materiału dźwiękowego na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zdobyta wiedza i doświadczenie przełożyły się na profesjonalne występy na scenach estradowych – dzieci występowały wielokrotnie podczas festynów i pikników organizowanych na terenie powiatu sokólskiego. Ponadto nagrania będą udostępnione w serwisie YouTube.

Rezultaty projektu

Poznanie techniki estradowej pozwoli dzieciom występować na wielkich scenach estradowych, na małych uroczystościach szkolnych, jak i na udział w konkursach wokalnych. Podczas imprez organizowanych przez samorządy powiatu sokólskiego występy dzieci i młodzieży obejrzy ok. 5 tysięcy ludzi. Ponadto nasze nagrania będą udostępnione na serwisach społecznościowych Facebook i YouTube. Każdy kto chce posiadać płytę proszony jest o kontakt mailowy na adres: sokolkausmiechdziecka@wp.pl

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami będą dzieci (uczestnicy projektu), a także widzowie koncertów, pikników i lokalnych imprez organizowanych przez samorządy. Wydanie i rozdysponowanie płyt pozwoli dotrzeć do dużej liczby odbiorców, natomiast biorąc pod uwagę media lokalne, serwisy społecznościowe Facebook i YouTube –  pozwolą nam one na promocję utworów z nieograniczoną liczbą odbiorców naszego projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Nowy Dwór
Gmina Sokółka