Mapa strony

Śpiewać każdy może

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Cel projektu to odtworzenie lokalnych pieśni i przyśpiewek, stworzenie śpiewnika i promocja przed społecznością oraz aktywizacja lokalnej społeczności i stworzenie oferty spędzania czasu wolnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Ogłoszenie dodatkowego naboru dla osób chętnych.
  2. Sformalizowanie grupy oraz prowadzenie regularnych spotkań, podczas których były odtwarzane i spisywane pieśni, a także prowadzone próby wokalne.
  3. Zakup jednolitych strojów dla członków zespołu.
  4. Prezentacja dorobku podczas gminnych wydarzeń i uroczystości.
  5. Stworzenie multimedialnego śpiewnika regionalnych pieśni i przyśpiewek ludowych.

Rezultaty projektu

  • Stworzenie grupy śpiewaczej „Noce i Dnie”;
  • Zakup jednolitych strojów dla członków zespołu;
  • Prezentacja/występy zespołu dla mieszkańców Gminy Stoczek Łukowski – 4 razy;
  • Stworzenie multimedialnego śpiewnika regionalnych pieśni i przyśpiewek ludowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu był zespół śpiewaczy „Noce i Dnie” i dorośli mieszkańcy Gminy Stoczek Łukowski, którzy zdecydowali się przyłączyć do grupy, a także wszyscy uczestnicy uroczystości, na których zaprezentował się zespół, w tym władze lokalne.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim, sołtysi wsi Ruda i Wólka Różańska, dwóch radnych oraz Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej