Mapa strony

Spacerem po Tomaszowie

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Cel zadania pn. „Spacerem po Tomaszowie” to nagranie audioprzewodnika po mieście, dzięki któremu każdy będzie mógł poznać w przystępny sposób historię Tomaszowa Lubelskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Profesjonalne opracowanie trasy wycieczki, zrobienie fotografii, opracowanie tekstów. Zaangażowanie w projekt osób w różnym wieku, integracja pokoleniowa. Wzrost konkurencyjności pośród innych miast położonych na terenie Roztocza oraz podniesienie atrakcyjności Tomaszowa Lubelskiego w kontekście turystycznym.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było stworzenie wycieczki na urządzenia mobilne, stworzenie trasy pod wycieczkę, zebranie materiałów i stworzenie scenariusza wycieczki. Wydrukowanie ulotek informacyjnych i plakatów reklamujących wycieczkę. Wykonanie tablic informacyjnych. Podniesienie wiedzy mieszkańców i turystów na temat historii miasta. Podniesienie atrakcyjności miasta poprzez przedstawienie nowoczesnej i bezpłatnej formy zwiedzania Tomaszowa.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są osoby w różnym wieku. Z wycieczki mogą skorzystać dzieci oraz dorośli. Liczba odbiorców jest tak naprawdę niepoliczalna, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić obecnie, ile osób ściągnie wycieczkę na urządzenia mobilne. Zakładamy, że będzie to tysiąc osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w projekcie był Tomaszowski Dom Kultury, Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” oraz lokalne media. Wszyscy partnerzy angażowali się w powstanie mobilnej wycieczki.