Mapa strony

Rowerem po Ziemi Gniewskiej w wersji light

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Głównym celem projektu był wzrost aktywności ruchowej i społecznej osób starszych, promocja Gminy Gniew jako regionu z ogromnymi walorami turystycznymi, podwyższenie kompetencji cyfrowych seniorów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu:

 • zrealizowano 10 wycieczek rowerowych po Ziemi Gniewskiej, sąsiednich gminach Pelplin i Morzeszczyn;
 • założono blog „Rowerowi włóczykije”, na którym zamieszczano fotorelacje z wycieczek rowerowych. Blog jest nadal aktywny – zachęca do spacerów nordic walking;
 • opisano zrealizowane wycieczki na stronie www.mojrower.pl;
 • przygotowano projekt oraz wydano 125 egzemplarzy przewodnika „Rowerem po Ziemi Gniewskiej w wersji light”. Do działań promujących Gminę Gniew włączyło się Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew, przekazując środki na druk dodatkowych 100 egzemplarzy przewodnika;
 • zorganizowano wystawę fotograficzną, którą obejrzało blisko 200 osób z gminy Gniew, Pelplin. Morzeszczyn i Tczew;
 • nawiązano współpracę z seniorami z Gminy Morzeszczyn.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi seniorzy dostrzegli korzyści wynikające z aktywności ruchowej, zarówno te zdrowotne, jak i społeczne. Uczestnicy wycieczek odświeżyli zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni, udzielania pierwszej pomocy. Prowadzenie bloga, wydanie publikacji przyczyniło się do podniesienia ich samooceny – mieli bowiem wpływ na promocję regionu, potrafili korzystać z nowoczesnych technologii. Rezultatem projektu jest też wzrost wiedzy o Gniewie i sąsiednich gminach.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była 15-osobowa grupa słuchaczy GUTW i mieszkańców Gminy Gniew. W festynach promujących projekt, wystawie fotograficznej, spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczyło ogółem ok. 400 osób z gminy Gniew, Morzeszczyn. Pelplin i Tczew.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Eko-Centrum Heliantus Gniew
 • Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie
 • Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie
 • Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
 • Urząd Miasta i Gminy Gniew
 • Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie