Mapa strony

Reporterzy kultury

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Rozwijanie wrażliwości estetycznej; edukacja teatralna, muzealna, sztuki współczesnej; poznanie zasad tworzenia reportażu; kształtowanie postaw społecznych; przełamywanie barier i stereotypów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Odbyły się warsztaty reportażu radiowego, fotograficznego, prasowego prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Uczestnicy projektu obejrzeli dwa spektakle teatralne (w tym jeden spektakl operowy), zwiedzili dwie wystawy muzealne. Uczestniczyli w imprezach masowych, przy czym w jednej z nich występowali jako współorganizatorzy (Festiwal Bajek). Zastały stworzone reportaże.

Rezultaty projektu

W projekcie udział wzięło 25 osób – dzieci i młodzież (zakładano 20).
Odbyły się warsztaty tworzenia reportażu:

  • radiowego – 12 godzin;
  • fotograficznego – 12 godzin;
  • prasowego – 12 godzin.

Młodzież zwiedziła:

  • 2 wystawy muzealne (zakładano 1);
  • 2 spektakle teatralne (zakładano 1);
  • 2 imprezy masowe (zakładano 1).

Zostały stworzone:

  • reportaż radiowy;
  • reportaż prasowy;
  • reportaż fotograficzny.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi uczestnikami zadania była młodzież ze szkół powiatu hajnowskiego oraz wychowankowie Domu Dziecka w Białowieży.
Pośrednimi adresatami – dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe – odbiorcy reportaży, powstałych w trakcie realizacji projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY, Dom Dziecka w Białowieży, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Chatka Baby Jagi.