Mapa strony

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Integracja mieszkańców poprzez włączenie ich we wspólne działania na rzecz budowania dobrych relacji sąsiedzkich oraz polepszenie warunków życia społeczności lokalnej, tym samym zrównoważenie ich z pobliskimi miejscowościami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu chcemy przygotować miejsce spotkań mieszkańców – teren rekreacyjny z placem zabaw. Od dawien dawna wiadomo, że wspólna praca integruje ludzi. W trakcie pracy rozmawiają oni ze sobą zacieśniając stosunki sąsiedzkie. Na przygotowanym miejscu spotykać się będą dzieci, rodzice oraz dziadkowie

Rezultaty projektu

  • Integracja dużej liczby mieszkańców
  • Poprawa komunikacji w relacjach społecznych
  • Jedność społeczna
  • Zacieśnianie więzi sąsiedzkich

Odbiorcy projektu

Cała społeczność wioski

Partnerzy w realizacji projektu