Mapa strony

Razem łatwiej

Logotyp Fundacji Bieszczadzkiej

Cel projektu

Świetlica, która jest blisko miejsca zamieszkania członków wspólnoty wiejskiej ze względu na swoją dostępność może być naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań, pasjonatów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Celem projektu było odremontowanie świetlicy poprzez wyrównanie zapadniętej podłogi, wymianę terakoty na posadzce, pomalowanie ścian i sufitów. W kolejnym etapie w odremontowanej świetlicy odbyły się pokazowe warsztaty dla chętnej społeczności wsi. Warsztaty dotyczyły rękodzieła artystycznego: kwiaty z bibuły, wyroby z gliny oraz ozdoby ze słomy. Warsztaty zachęciły mieszkańców do częstszych spotkań w nowo odremontowanym obiekcie. Na zakończenie projektu odbyła się wycieczka do skansenu w Sanoku, do miejsca gdzie uczestnicy mogli poznać zwyczaje i kulturę z przed wielu lat ludzi mieszkających na naszych terenach.

Rezultaty projektu

Rezultatem było odremontowanie świetlicy wiejskiej, zainteresowanie mieszkańców rękodziełem artystycznym jak również zachęcenie wszystkich grup wiekowych do częstszych spotkań w świetlicy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Jabłonki. Władze gminy Baligród.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołectwo Stężnica.
Sołectwo Zahoczewie.