Mapa strony

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu było poznanie historii naszego regionu oraz integracja mieszkańców poprzez wspólny czyn społeczny na rzecz wioski, aby zadbać o jej rozwój i poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt rozpoczęliśmy od spotkania z mieszkańcami, przedstawienia naszego pomysłu oraz wysłuchania pomysłów innych. W wakacje spotykaliśmy się raz w tygodniu i sprzątaliśmy wioskę, odmalowaliśmy krawężniki, zadbaliśmy o zieleń, odnowiliśmy plac zabaw, zasadziliśmy kwiaty i zadbaliśmy o przystanki.
Kolejnym naszym działaniem było odnowienie świetlicy wiejskiej, pod okiem fachowca oraz dzięki wspólnej pracy wyremontowaliśmy salę.
Kolejne spotkania odbywały się w celu poznawania historii Lubieszewa (przynosiliśmy stare zdjęcia, tworzyliśmy kronikę i pokaz slajdów). W październiku odbyły się również jesienne porządki wioski, w których udział wzięła duża część mieszkańców.
20 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu.

Rezultaty projektu

Poznawanie i rozwijanie wiedzy o historii Lubieszewa
Poprawa estetyki wioski i zwiększenie atrakcyjności wioski (porządki, zagospodarowane nieużytków, sadzenie kwiatów, jesienne grabienie liści, renowacja placu zabaw i remont sali wiejskiej)
Atrakcyjne i bezpieczne miejsce do aktywnego wypoczynku (sala wiejska i plac zabaw)
Aktywny udział mieszkańców w lokalnej inicjatywie
Integracja mieszkańców i wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność wsi Lubieszewa (byli i obecni mieszkańcy)

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu:
Żuławski Dom Kultury
Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
Urząd Miejski w Nowym Stawie