Mapa strony

Nie pójdziesz w ogień, klocku mój

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie wioski tematycznej związanej z rzeźbiarstwem. Poprzez naukę technik rzeźbiarstwa nastąpiła integracja mieszkańców i rozwijanie chęci ich wspólnego działania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty rzeźbiarskie. Ponieważ Słączno znajduje się w Dolinie Baryczy, tematyka warsztatów objęła ryby słodkowodne. Podczas spotkań, które trwały łącznie 20 godzin, wykonaliśmy tabliczki-płaskorzeźby w kształcie ryb z numerami domów. Oznaczą one posesje w naszej miejscowości. Podczas cyklicznych spotkań powstała także duża ryba o wymiarach ok. 1 m x 0,70 m. Jako, że przygodę z rzeźbiarstwem zaczęliśmy w 2015 roku, nakładu pracy wymagały rzeźby wykonane podczas realizacji projektu pt. „Słączno rzeźbą słynie”, które zostały zakonserwowane. Wykonaliśmy trwałą ekspozycję rzeźb małych rozmiarów w gablocie obok świetlicy, a dużych w różnych miejscach naszej miejscowości. W ramach projektu powstał film dokumentujący przeprowadzone prace i działania.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest 15 tabliczek z płaskorzeźbami ryb słodkowodnych,wykonanych własnoręcznie przez mieszkańców. Tabliczki te zdobią ich posesje. Efektem naszych działań jest stała, trwała i dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz przyjezdnych ekspozycja rzeźb. Największym rezultatem jest upiększenie wsi i nadanie jej indywidualnego charakteru wioski rzeźbiarskiej. Podczas realizacji projektu nastąpiła integracja mieszkańców, a sami uczestnicy poznali i nauczyli się dwóch technik rzeźbienia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi, którzy wykonali swoje prace. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, turyści i goście, którzy przyjadą oglądać stałą ekspozycję naszych rzeźb oraz wszyscy zainteresowani, którzy obserwowali realizowany przez nas projekt. Członkowie koła wędkarskiego, którzy wykonali rybę i umieścili ją na obrzeżach stawów, w których łowią.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji naszego projektu byli:

  • samorząd lokalny;
  • przedsiębiorcy i firmy ze Słączna i Sułowa;
  • Nadleśnictwo Milicz.