Mapa strony

Na Orawie Bywom – Malowana Muzyka

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Cel główny – przyczynianie się do wzrostu i rozbudzania tożsamości regionalnej wśród bezpośrednich i pośrednich adresatów przedsięwzięcia oraz kontynuacja działalności zespołu MAŁOLIPNICKA RODZINA.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na stworzeniu kolorowanki pt. ,,Na Orawie Bywam, Malowana Muzyka” i jej cyfrowej publikacji. Publikacja ta jest zbiorem rysunków dzieci przedstawiających tradycyjne instrumenty i stroje kapeli orawskiej. Prace powstały na zajęciach warsztatowych: muzycznych, plastycznych i graficznych. Wszystkie rysunki wykonane są linią konturową, zostały wprowadzone do komputera i udostępnione online. Wydruki są kartami pracy podczas warsztatów promujących projekt w szkołach. Kolorowanka ,,Malowana Muzyka” rozpoczyna serię prowadzonych przez nasze stowarzyszenie dalszych publikacji o Orawie. Projekt zapewnił naukę muzyki, tańca, rysunku, przypomniał o elementach dziedzictwa kulturowego, uaktywnił gwarę, zwrócił uwagę na jej wyróżniające cechy. Publikacja jest dostępnym środkiem dydaktycznym.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest powstanie publikacji internetowej o regionie Orawy dla nieograniczonej liczby odbiorców, a także poszerzenie wiedzy wśród mieszkańców regionu, przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatowych, rozwinięcie kreatywności i zbudowanie postaw społecznych. Ponadto, w wyniku projektu nastąpiła integracja społeczności lokalnej, a także rozwinięcie zdolności artystycznych odbiorców. Zaproponowano alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i uświadomiono potrzeby dbałości o przekazy rodzinne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy bezpośredni: dzieci i młodzież z miejscowości Lipnica Mała, członkowie grupy muzycznej MAŁOLIPNICKA RODZINA. Odbiorcy pośredni projektu to mieszkańcy Orawy, korzystający z efektu przeprowadzonych działań, przede wszystkim rodzice i rodziny dzieci zaangażowanych w projekt. Wiodąca grupa odbiorców to młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy to lokalna społeczność, stowarzyszenia i instytucje, firmy oraz lokalne media. Warsztaty przeprowadzili instruktorzy E. Karkoszka, M. Kostrzewa – Smreczak.
Współpracowaliśmy merytorycznie z Towarzystwem Przyjaciół Orawy, Orawskim Centrum Kultury oraz 16 szkołami. Współpracowały z nami Pracownia Art SMRECZAKI, Sagi Art- studio reklamy graficznej oraz Tygodnik Podhalański, Biuletyn Parafialny.