Mapa strony

Opowieść jak królowa pobiła króla

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Celem głównym było propagowanie umiejętności logicznego i perspektywicznego myślenia poprzez realizację zajęć z nauki gry w szachy oraz inne gry planszowe rozwijające wiedzę i umiejętności z zakresu z nauk ścisłych, a szczególnie z matematyki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowano działania:

 • rekrutowanie do projektu poprzez wizyty w lokalnych szkołach i promocja projektu;
 • przeprowadzenie zajęć z nauki gry w szachy 1 raz w tygodniu po 2 godz przez 4 miesiące;
 • organizacja pokazów otwartych w 2 szkołach, w trakcie których nasi młodzi uczestnicy prezentowali nabyte umiejętności;
 • organizacja otwartego turnieju dla mieszkańców, podczas którego młodzi uczestnicy projektu zmierzyli się z innymi mieszkańcami Stoczka Łukowskiego i okolic, którzy umieli grać w szachy. Turniej był połączony z piknikiem, w którym rodzice z dziećmi mogli pograć w gry planszowe.
 • rozliczenie projektu.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi 21 osób w wieku 7-16 nauczyło się gry w szachy przez co rozwinęło myślenie logiczne i perspektywiczne.

 • 74 dzieci i młodzieży wzięło udział w pokazach otwartych zorganizowanych przez uczestników naszych zajęć;
 • 23 dorosłych mieszkańców wzięło udział w turnieju otwartym w szachy;
 • 43 osoby wzięło udział w pikniku z grami planszowymi;
 • odbyło się 32 godzin zajęć dla dzieci i młodzieży z nauki w gry szachy.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami w projekcie było 21 osób w wieku 7-16 lat, które brały udział w zajęciach szachowych i w grach planszowych.
Pośrednio w projekcie wzięło udział 74 dzieci, które uczestniczyły w otwartych pokazach oraz 23 dorosłe osoby, które wzięły udział w turnieju oraz 43 osoby, które wzięły udział w pikniku z grami planszowymi.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami były:

 • Pracownia Orange w Stoczku Łukowskim
 • Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
 • Inkubator Kreatywności Społecznej