Mapa strony

Odkrywamy Świat

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Celem projektu było zaszczepienie zainteresowania nauką i techniką, a uczestnicy mieli zdobyć nowe umiejętności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czasie realizacji projektu zorganizowano 5 spotkań, w czasie których na początku zaprezentowano różne doświadczenia chemiczne i fizyczne oraz wyjaśniano ich przebieg. Następnie uczestnicy samodzielnie wykonywali prace eksperymentalne. W czasie realizacji projektu przeprowadzono eksperymenty z atramentami sympatycznymi, napięciem powierzchniowym wody, magnetyzmem, wykorzystaniem produktów dostępnych w kuchni i łazience do otrzymania piany i latających baloników.

Rezultaty projektu

Uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę i nauczyli się wykonywać ciekawe eksperymenty. Umiejętnościami tymi mogą zaimponować rodzinie czy znajomym, ponieważ większość doświadczeń można przeprowadzić w domu, wykorzystując powszechnie dostępne produkty. Urodziny czy imieniny dzieci mogą być wzbogacone o eksperymentowanie.
Dodatkowo wśród uczestników wzmocniły się więzi międzypokoleniowe i wzrósł autorytet dorosłych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci z rodzicami i dziadkami z Krubek-Górek, Małkowa, Trzcinki, Ostrowika i Zabrańca. Przy czym dzieci prowadziły eksperymenty, a dorośli dbali o bezpieczeństwo, pomagali im w razie potrzeby oraz przygotowywali posiłek kończący poszczególne spotkania.

Partnerzy w realizacji projektu

W czasie realizacji projektu współpracowaliśmy z Parafią Chrystusa Miłosiernego, Szkołą Podstawową i sołtysami. Szkoła i sołtysi umieścili plakaty o poszczególnych spotkaniach na swoich tablicach informacyjnych. Parafia użyczyła miejsca na spotkania i promowała projekt.