Mapa strony

Od ziarenka do bochenka

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

  • angażowanie grupy mieszkańców do wspólnego działania;
  • poznanie starodawnych zwyczajów ludowych;
  • rozwijanie poczucia przynależności kulturowej;
  • integrowanie lokalnego społeczeństwa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt został przeprowadzony w etapach. Zostały zorganizowane dwa spotkania warsztatowe, służące przypomnieniu i omówieniu lokalnych tradycji, które towarzyszą procesowi powstawania chleba. Po przeprowadzonej akcji promocyjnej została zorganizowana jednodniowa impreza plenerowa, na której były przedstawione zwyczaje kończące proces powstawania chleba, zwyczaje dożynkowe: poświecenie i przekazanie chleba dożynkowego. Mieszkańcy wiosek z terenu gminy Stoczek Łukowski przygotowali wieńce dożynkowe i stoiska promocyjne, gdzie prezentowane były produkty rolne i przetwory z nich powstałe. Dodatkowo mieszkańcy wsi Kisielsk i Wola Kisielska przystroili swoje obejścia dekoracjami dożynkowymi.

Rezultaty projektu

  • zorganizowano jedną imprezę plenerową;
  • zorganizowano 3 występy artystyczne;
  • przygotowano 12 wieńców dożynkowych;
  • zorganizowano 4 stoiska promocyjne;
  • zorganizowano dwa warsztaty poświęcone lokalnym zwyczajom.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Stoczek Łukowski.

Partnerzy w realizacji projektu

Rada sołecka wsi Kisielsk, Urząd Gminy Stoczek Łukowski, Rada Gminy Stoczek Łukowski, Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach, Parafia Stoczek Łukowski, ODL