Mapa strony

O swą tradycję dbamy, młodemu pokoleniu podawamy

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Przekazanie tradycji i kultury, integracja mieszkańców i promocja dziedzictwa lokalnego. Promocja wsi Laskowice jako miejsca atrakcyjnego, ciekawego, a zarazem smacznego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wydrukowanie „Laskowickiego Przepiśnika” zawierającego lokalne przepisy kulinarne, zebrane od starszego pokolenia przez młodzież. Zakup pieca elektrycznego do świetlicy wiejskiej oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, na których mieszkańcy mieli możliwość przygotowania własnoręcznie wszystkich potraw zawartych w Przepiśniku.

Rezultaty projektu

Powstał „Laskowicki Przepiśnik” zawierający znane dotąd tylko starszym mieszkańcom przepisy kulinarne na lokalne potrawy. Mieszkańcy wzięli udział w warsztatach kulinarnych, na których wykonali krok po kroku potrawy z „Laskowickiego Przepiśnika”, a świetlica wiejska wzbogaciła się o piec elektryczny.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież oraz młode mamy i osoby dorosłe.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu był Urząd Gminy Lasowice Wielkie, który udostępnił nieodpłatnie świetlicę wiejską.