Mapa strony

Nowe buty na Debiuty

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem projektu „Nowe buty na Debiuty” była aktywizacja i rozwój KGW w Bogucinie Dużym. Krzewienie kultury ludowej oraz promocja miejscowości i gminy, a także propagowanie, pielęgnowanie tradycji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu „Nowe buty na Debiuty” to:

 • promocja projektu na terenie Gminy Klucze;
 • przeprowadzenie warsztatów haftu krzyżykowego;
 • zakup butów dla członkiń KGW;
 • ekspozycja prac wytworzonych podczas warsztatów haftu krzyżykowego w dniu 27 sierpnia 2016 r. podczas odbywającego się Święta Wsi – „Dzień Ziemniaka” i podczas odbywających się w dniu 4 września w Kolbarku Gminnych Dożynek;
 • występ wokalny Koła Gospodyń Wiejskich w Bogucinie Dużym w pełnym stroju i w nowych butach podczas obchodów „Dnia Ziemniaka”.

Rezultaty projektu

 1. Przeprowadzono 24 godziny warsztatów haftu krzyżykowego.
 2. Zakupiono 11 par butów dla członkiń KGW Bogucin Duży.
 3. Zamieszczono łącznie 39 informacji promujących projekt.
 4. Zorganizowano jedno spotkanie, podczas którego wystąpiły panie z KGW w pełnym stroju i nowych butach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu bezpośrednio było 11 członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Bogucinie Dużym. Panie w przedziale wiekowym 35-70 lat. Pośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy sołectwa Bogucin Duży i uczestnicy zorganizowanych imprez.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Gminy Klucze
 • Rada Gminy Klucze
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
 • Rada sołecka wsi Bogucin Duży
 • Parafia Jaroszowiec