Mapa strony

Moja wieś i gmina w oczach mieszkańców. Miejsca jakich nie znacie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Cel projektu

Cel projektu – edukacja dzieci, młodzieży, mieszkańców wsi. Wspólne i twórcze spędzanie wolnego czasu. Znaleźliśmy lokalne ukryte talenty, które wzmocnią przyszłe projekty.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Rekrutacja do projektu.
  2. Promocja projektu podczas trwania całego projektu.
  3. Warsztaty fotograficzne.
  4. Wieczór fotografii i projekcji filmu.

Rezultaty projektu

Wzmocnienie więzi miedzy mieszkańcami. Możliwość wypromowania wsi poprzez zdjęcia. Zakup niezbędnych przedmiotów: 1 aparatu oraz 30 krzeseł. Zdobycie umiejętności pisania i rozliczania projektów przez Zarząd Stowarzyszenia Śliwniczanie. Dzięki kolejnym działaniom wzrośnie zainteresowanie bycia członkiem Stowarzyszenia, co korzystnie wpłynie na funkcjonowanie w kolejnych latach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Śliwniki oraz Wróblew, członkowie Stowarzyszenia Śliwniczanie.

Partnerzy w realizacji projektu

Wolontariusze oraz osoby prywatne.