Mapa strony

Młodzież w działaniu

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Leszczkowa poprzez współpracę międzypokoleniową na rzecz dobra wspólnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Posprzątanie terenu cmentarza z I wojny światowej. Naprawienie i odnowienie ogrodzenia. Posadzenie roślin ozdobnych na terenie cmentarza. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania na temat historii cmentarza. Opracowanie i przygotowanie tablicy informacyjnej o cmentarzu. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat historii Leszczkowa. Zorganizowanie dwóch warsztatów kulinarnych. Zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy integracyjnej na kręgielni. Zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej projekt.

Rezultaty projektu

  1. Poprawiła się estetyka cmentarza z I wojny światowej w Leszczkowa.
  2. Powstała 1 tablica informacyjna.
  3. Powstała 1 prezentacja multimedialna.
  4. 14 osób zwiękyszło swoje umiejętności pracy w zespole.
  5. 14 osób zwiększy swoją wiedzę na temat historii Leszczkowa.
  6. 22 osób zintegrowało się w czasie międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych oraz zabawy na kręgielni.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Leszczkowa, w szczególności 14-osobowa grupa młodzieży, którzy byli odbiorcami ale też zaangażowani byli w realizację działań projektowych.

Partnerzy w realizacji projektu

Mieszkańcy Leszczkowa, OSP Leszczków