Mapa strony

Młodzież na straży

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Celem projektu było wypromowanie działalności OSP w Zbydniowie oraz zaangażowanie młodzieży do udziału w przyszłych działaniach ratowniczo-gaśniczych, a tym samym utrzymanie wysokiej mobilności OSP.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W trakcie realizacji projektu odbyło się:

 • 2 spotkania z uczniami Zespołu Szkół w Zbydniowie;
 • 8 spotkań szkoleniowych w zakresie szkolenia praktycznego (łącznie 30 godzin);
 • 6-godzinne szkolenie teoretyczne;
 • przeszkolonych zostało 36 osób, które złożyły ślubowanie;
 • zakupiono i przekazano młodzieży 36 kompletów strojów;
 • członkowie MDP wzięli udział w zawodach sportowo-pożarniczych (zajęli II – dziewczęta i III miejsce – chłopcy);
 • spotkania przyczyniły się do integracji środowiska strażackiego.

Rezultaty projektu

W rezultacie realizacji projektu:

 • 36 osób zdobyło wiedzę w zakresie podstaw działalności strażackiej;
 • odbył się kurs oraz szkolenie praktyczne dla młodzieży;
 • zorganizowana została uroczystość ślubowania MDP;
 • zorganizowane zostały ogniska integracyjne dla członków MDP;
 • członkowie MDP wzięli udział w zawodach strażackich.

Istotnym rezultatem jest również wykształcenie w młodym pokoleniu prawidłowych zachowań pro-zdrowotnych oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z terenu Zbydniowa oraz sąsiedniej miejscowości (Dzierdziówka) w wieku 10-16 lat. Pośrednimi beneficjentami byli mieszkańcy sołectwa Zbydniów, którzy za pośrednictwem swoich dzieci oraz wnuków mieli możliwość zapoznania się z realizowanym projektem.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizowanym projekcie byli:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie;
 • Parafia Zbydniów;
 • Gmina Zaleszany.