Mapa strony

Mali tropiciele przyrody

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Celem projektu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, rozwijanie ich zainteresowań oraz umożliwienie rodzicom spędzenia czasu z dziećmi w sposób atrakcyjny i pożyteczny.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przygotowano kącik przyrodniczy w Publicznym Przedszkolu w Wyśmierzycach, do którego zakupiono wyposażenie. Co tydzień odbywały się w nim zajęcia przyrodnicze. Dzieci hodowały w szklarniach rośliny, przeprowadzały eksperymenty przy użyciu mikroskopu, wykonywały prace plastyczne. Zorganizowano dla dzieci i rodziców wycieczki do lasu i nad rzekę Pilicę, gdzie o gatunkach roślin i zwierząt opowiadali zaproszeni goście: leśnik i ornitolog. Uczestnicy odwiedzili również rezerwat „Sokół” i domek myśliwski Koła Łowieckiego „Trop”. Zorganizowano „Zielony dzień” w przedszkolu wypełniony zabawami, konkursami i tańcem. Przygotowano wystawy plastyczne i fotograficzną. Projekt zakończył się występem dzieci i wspólnym słodkim poczęstunkiem dla się dzieci, rodziców i gości.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu utworzono kącik przyrodniczy w przedszkolu, do którego zakupiono wyposażenie. Mimo zakończonego projektu wciąż trwają w nim zajęcia. Dzieci przynoszą różne przyrodnicze eksponaty do utworzonej kolekcji. Chętnie hodują i pielęgnują posadzone przez siebie rośliny. Przeprowadzają nowe doświadczenia. Zorganizowano 3 przyrodnicze wycieczki, które stały się dla rodziców i dzieci okazją do wspólnego spędzenie czasu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa 25 dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Wyśmierzycach oraz grupa 15 rodziców. Uczestnicy projektu mieszkają na terenie gminy Wyśmierzyce.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt był realizowany przez grono pedagogiczne przy Publicznym Przedszkolu w Wyśmierzycach. W czasie jego realizacji nawiązano współpracę z Urzędem Miejskim, który użyczył bezpłatnie autobusu, którym dzieci pojechały do rezerwatu „Sokół”. Ponadto Koło Łowieckie „Trop” zgodziło się na oprowadzenie dzieci i rodziców po domku myśliwskim i zapoznanie ich z eksponatami tam zgromadzonymi.