Mapa strony

Kuźnia talentów

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Integracja i aktywizacja mieszkańców wsi do wspólnego działania, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, odkrywanie nowych talentów, umiejętności oraz integracja międzypokoleniowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców z dwóch sąsiednich gmin. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać przede wszystkim tajniki tworzenia własnoręcznie pięknych ozdób, pamiątek itp. Poznali różne techniki plastyczne: decoupage, malowanie węglem, farbami, pastelami, malowanie na szkle, pisanie ikon, tworzenie ozdób z gipsu, ekowikliny, bibuły, papieru kolorowego oraz elementy krawiectwa. Odbyły się też imprezy integracyjne: plener malarski, podchody, andrzejki, mikołajki, przedstawienie jasełkowe. Podczas każdej z tych imprez nie zabrakło szeregu gier i zabaw (testy sprawnościowe, zręcznościowe, rozgrywki drużynowe, konkursy plastyczne, wokalne, aktorskie itp.)

Rezultaty projektu

W warsztatach wzięła udział co najmniej jedna 50-osobowa grupa osób z dwóch sąsiednich gmin. Odbyło się 17 spotkań warsztatowych, 5 imprez integracyjnych oraz wystawa prac dla całej społeczności. Nastąpiła integracja społeczeństwa lokalnego. Uczestnicy odkryli w sobie nowe pasje, talenty. Wzrósł poziom samoakceptacji i wiary we własne możliwości, a także twórczo i pożytecznie młodzież spędziła czas wolny.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była ok. 50-osobowa grupa dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zainteresowanych osób dorosłych, a pośrednio cała społeczność lokalna.

Partnerzy w realizacji projektu

Parafie, Przedsiębiorstwo Inf-bud, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dla jednego uśmiechu”, grupa nieformalna Wólka Grochowa