Mapa strony

Krok ku przeszłości – kurs tańców narodowych i historycznych

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapoznanie mieszkańców z naszą tradycją, dziedzictwem kulturowym jakim są polskie tańce narodowe oraz pokazanie bogactwa i piękna tańców dawnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym działaniem projektu była organizacja kursu tańców narodowych i historycznych. Podczas 15 spotkań, odbywających się od sierpnia do listopada 2016 r., uczestnicy nauczyli się głównie tańców pochodzących z renesansu i baroku, a także tańców narodowych, takich jak kujawiak czy polonez. Na początku zajęć uczestnicy mogli wysłuchać mini wykładu o tym, w jakich okolicznościach powstał dany taniec, gdzie go tańczono i w jakich strojach, dowiedzieli się, jak ewoluował na przestrzeni wieków. Były tańce barokowe i renesansowe, tańczone w parach i po kole. Grupa chętnych pokazała nabyte umiejętności na rozpoczęciu roku akademickiego UTW z Tłuszcza. Zaprezentowali kontredanse – tańce towarzyskie z XVII i XVIII wieku, tańczone na dworach całej Europy. Zatańczyli w pięknych, barokowych strojach.

Rezultaty projektu

Uczestnicy nauczyli się tańców narodowych i historycznych. Poznali ich historię i cechy charakterystyczne. Podczas pokazu tańców narodowych widzowie poznali nasze dziedzictwo kulturowe, jego bogactwo oraz piękno tańców dawnych. Warsztaty były aktywnym i ciekawym sposobem spędzenia czasu, a także innowacyjną ofertą kulturalną dla mieszkańców. Uczestnicy nabyli nowe umiejętności, także w zakresie pracy zespołowej, dzięki wspólnemu przygotowaniu występu. Mogli również nawiązać nowe znajomości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy gminy Tłuszcz. W organizowanym przez nas kursie tańców narodowych i historycznych wzięło udział około 20 osób. Pokaz tańców barokowych zaś obejrzało około 150 osób. W projekcie wzięła udział młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy, miał więc element integracji międzypokoleniowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy przede wszystkim z lokalnym samorządem i instytucjami. Zajęcia odbywały się w szkole gimnazjalnej. Przy promocji pomogły nam lokalne media – gazety, radio czy portal internetowy.