Mapa strony

Na konwaliową nutę – warsztaty muzyczne Szkolnej Orkiestry Dziecięcej

Logotyp Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych

Cel projektu

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności gry na instrumentach: flażoletach oraz zakupionych w ramach projektu bębnach, dzięki czemu stworzony został fundament orkiestry dętej w szkole.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • warsztaty muzyczne – 1 raz w tygodniu przez 4 miesiące;
  • wyjazd do filharmonii – 1;
  • zakup bębnów w celu nauki gry na tych instrumentach oraz wzbogacenia repertuaru muzycznego – 10 sztuk;
  • zakup koszulek z logo Stowarzyszenia Przyjaciół ZSP „Konwalia”- 30 sztuk.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyniosła dla społeczności lokalnej korzyści o charakterze kulturowym. Korzystną zmianą jest poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w szkole. Ich efektem będą wspólne koncerty Szkolnej Orkiestry Dziecięcej oraz Orkiestry Dętej przy MDK w Ośnie Lub. Koncertowanie nie ograniczy się tylko do uroczystości szkolnych, ale także dzieci będą występować w czasie uroczystości gminnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczestnicy warsztatów muzycznych, czyli dzieci 7 i 8-letnie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lub. oraz słuchacze koncertu finałowego w czasie kiermaszu bożonarodzeniowego, czyli uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lub., nauczyciele, rodzice.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim