Mapa strony

Kasztanowa Alejka – mini ścieżka edukacyjna

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Celem projektu było utworzenie mini ścieżki edukacyjnej, w której można zobaczyć różne kasztanowce oraz przygotowanie gry terenowej związanej z tematyką kasztanowców i lokalnego święta kasztana.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Utworzono alejkę, w której zasadzono różne kasztanowce i kasztany jadalne. Nadano im imiona nawiązujące do imion patronów zawodów wykonywanych przez mieszkańców i umieszczono tabliczki informacyjne. Przeprowadzono grę terenową polegającą na przebyciu określonej trasy, odnalezieniu na podstawie zagadek punktów kontrolnych, w których należało wykonać zadanie (np. udzielić pierwszej pomocy i odpowiedzieć na pytanie z zakresu wiedzy o miejscowości i kasztanowcach). Na potrzeby gry wykonano mapę miejscowości, na której zaznaczono kasztanowce. Całość zakończył piknik, w trakcie którego wsadzono kasztanowce – górnicy Basię, myśliwi Huberta, samorządowcy Kingę. Odnowiono przystanek, zamontowano na nim plakat z kasztanowcami oraz przeprowadzono warsztaty, których motywem przewodnim były kasztanowce.

Rezultaty projektu

Poprawa estetyki miejsca spacerów i wzrost atrakcyjności miejscowości. Sadzenie i nadanie drzewkom imion sprawiło, że mieszkańcy zaczynają się nimi opiekować. Gra terenowa była zabawą dla uczestników, a organizatorom pozwoliła poszerzyć umiejętności koordynacji i realizacji imprezy plenerowej toczącej się w kilku miejscach jednocześnie. Wspólna praca mieszkańców przy sprzątaniu i sadzeniu roślin mocno ich zintegrowała, a osiągnięte efekty zmotywowały do dalszej pracy na rzecz miejscowości.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli mieszkańcy, wśród których sporą grupę stanowią rodziny z dziećmi w wieku szkolnym i młodzież, chętnie spędzający czas wolny na łonie natury. Ponadto udział w grze terenowej i pikniku wzięli inni mieszkańcy gminy i przedstawiciele organizacji z terenu miejscowości i gminy.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy, biblioteka, lokalne stowarzyszenie, lokalni przedsiębiorcy, wolontariusze