Mapa strony

Jesteśmy aktywni i już!

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu była większa integracja mieszkańców Wólki Ciechomskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przy pomocy projektu realizator wyposażył świetlicę wiejską w miejscowości Wólka Ciechomska w 20 szt. stołów oraz 60 szt. krzeseł. Zakup przyczynił się do większej motywacji mieszkańców do uczestnictwa we wspólnych spotkaniach i realizacji różnorakich projektów integrujących lokalną społeczność.

Rezultaty projektu

Wcześniej korzystanie ze świetlicy wiejskiej było mocno ograniczone przez brak stołów i krzeseł. Wólka Ciechomska liczy 120 mieszkańców w wieku od 12 do 89 lat. Społeczność od dawna wykazuje ogromną potrzebę wspólnych spotkań i realizacji ciekawych zajęć. Dzięki projektowi mieszkańcy zostali zachęceni do korzystania ze świetlicy wiejskiej, w której mają teraz miejsce na wspólne aktywności.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli mieszkańcy miejscowości Wólka Ciechomska oraz mieszkańcy sąsiadujących miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Wola Mysłowska.