Mapa strony

JAWORSKIE MALUCHY NA START! – warsztaty ogólnorozwojowe i integracyjne dla dzieci z Jawora od 5 miesiąca życia

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem głównym projektu była aktywizacja mieszkańców Jawora i ich dzieci od pierwszych chwil życia w tworzenie wspólnego dobra, miejsca spotkań i wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W projekcie zrealizowanych zostało wiele ciekawych działań przez rodziców, wolontariuszy i specjalistów. Były to szkolenia, warsztaty, spotkania ze specjalistami (patronaż, zdrowie, rozwój fizyczny, psychiczny i zajęcia ogólnorozwojowe), warsztaty muzykoterapii, rodzinna gra miejska “Kulturalny maluch” (autorstwa jednej z mam), warsztaty muzykoterapii cz.2, profesjonalna sesja fotograficzna, język angielski dla dzieci metodą Helen Doron, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem elementów arteterapii, instruktaż pielęgnacyjny niemowląt – masaż Shantala, spotkanie z dyplomowanym fizjoterapeutą.

Rezultaty projektu

Korzyści i osiągnięte rezultaty to ukształtowanie wśród jego uczestników nawyków aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym i społeczności, przeciwdziałanie zjawisku patologii społecznych, aktywizacja mieszkańców Jawora dla wspólnego dobra, stworzenie miejsca spotkań oraz wspomaganie rozwoju jaworskich dzieci i kształtowanie korzystnych dla zdrowia nawyków.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami były dzieci w wieku od 5 m.ż. do 1,5 roku wraz z rodzicami z terenu Jawora zainteresowani prawidłowym rozwojem swoich dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Jawor, Jaworski Ośrodek Kultury, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, Radio Plus Legnica, Wiadomości24, Telewizja Jawor