Mapa strony

Janowice Duże integrują mieszkańców regionu promując tradycje ludowe

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Celem projektu było zachęcenie mieszkańców Janowic Dużych do wspólnych działań promujących tę miejscowość, budowanie wspólnej tożsamości i próba przezwyciężenia podziałów między mieszkańcami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wspólne działanie polegało na budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Janowice Duże oraz organizacji warsztatów plastycznych, w tym tworzenia instalacji dożynkowych, wyrobów z ceramiki i tworzenia lalek ludowych (tzw. „motanek”) dla mieszkańców miejscowości i sąsiadującego regionu.

W trakcie realizacji projektu wykorzystując środki własne oraz uzyskane w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2016”:

  • zbudowano wiatę rekreacyjną na boisku sportowym w miejscowości Janowice Duże;
  • w dniu 10 września 2016 roku zorganizowano otwarte warsztaty plastyczne tworzenia instalacji dożynkowych, ceramiki i wytwarzania lalek ludowych, które połączono z animacjami i zabawami dla dzieci.

Rezultaty projektu

  1. Zbudowano wiatę rekreacyjną na boisku sportowym w miejscowości Janowice Duże, z której korzystają gracze i kibice (około 50 osób na mecz), a także rowerzyści (10-12 osób tygodniowo).
  2. Zorganizowano otwarte warsztaty tworzenia instalacji dożynkowych, ceramiki i wytwarzania lalek ludowych, animacje i zabawy dla dzieci; w imprezie uczestniczyli mieszkańcy Janowic Dużych i okolicy. Impreza połączona z oddaniem do użytku wiaty zgromadziła łącznie (ok. 250 osób). Planowane są kolejne warsztaty.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowano do wszystkich mieszkańców Janowic Dużych oraz okolicznych miejscowości, odnotowano również udział w projekcie mieszkańców pobliskiego miasta powiatowego Legnica. Szczególnym zainteresowaniem objęto osoby dorosłe i dzieci, które zainteresowane są rękodziełem z położeniem nacisku na przedmioty artystyczne zawierające motywy ludowe.

Partnerzy w realizacji projektu

  1. Lokalny klub sportowy Błękitni Kościelec.
  2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Małuszowie.
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Dużych.
  4. Sołtysi miejscowości Kościelec i Tyńczyk Legnicki.
  5. Nadleśnictwo w Jaworze.