Mapa strony

Dzieciaki w mieście

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Organizacja cyklu zajęć dla dzieci podczas wakacji, które korzystnie wpłynęły na ich rozwój i integrację.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu wykonaliśmy następujące działania:

  • przeprowadziliśmy akcje promocyjną informującą o projekcie
  • zebraliśmy grupę dzieci uczestniczących w zajęciach
  • zakupiliśmy materiały plastyczne i spożywcze
  • przeprowadziliśmy cykl spotkań dla dzieci
  • przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne, zumby, sportowe
  • przeprowadziliśmy konkursy plastyczne i sprawnościowe
  • uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych w hali Liceum Ogólnokształcącego, gdzie dzieci mogły pograć w piłkę w bezpiecznym otoczeniu
  • zorganizowaliśmy zabawę na świeżym powietrzu, gdzie główną atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy i skorzystanie z dmuchanych skakańców
  • wybraliśmy się z dziećmi na wycieczkę do Augustowa i do kina na film animowany
  • zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące nasze działania

Rezultaty projektu

Efektem projektu było zapewnienie bezpiecznego i kreatywnego odpoczynku dla młodych mieszkańców naszej miejscowości oraz integracja dzieci i nawiązanie przez nich nowych znajomości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były przede wszystkim dzieci oraz ich rodziny.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami był Miejsko-Gminny Ośrodedek Kultury, Urząd Miejski, Liceum Ogólnokształcące i Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego