Mapa strony

Działajmy razem i uczmy się od siebie

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi i młodzieżą.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zakładał przeprowadzenie 10 spotkań. W związku z dużym zainteresowaniem odbyło się ich 15. Były to warsztaty rękodzieła, artystyczne, kulinarne pieczenie i ozdabianie pierników, produkcja i degustacja serów, wywiady z osobami starszymi na temat tradycji i zwyczajów panujących w naszym regionie. Młodzież przeprowadzała wywiady też w domu z dziadkami, babciami, mieli też za zadanie nauczyć babcię bądź dziadka posługiwać się komputerem, wspólnie uczyliśmy się obsługiwać sprzęt zakupiony – nowoczesny telewizor. Na zakończenie wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu odbyła się wystawa prac oraz konkurs na pracę wykonaną wspólnie z osoba starszą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci toreb podróżnych, plecaków bądź portfeli.

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde, z których będzie korzystać jak największa liczba mieszkańców to zakupiony sprzęt elektroniczny typu telewizor – 1 sztuka itp. Przeprowadzono warsztaty w ilości 15 dla 30 osób.

Rezultaty miękkie to: zwiększenie motywacji do wspólnego działania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, seniorów; wzmacnianie współpracy i solidarności lokalnej społeczności w różnym wieku poprzez wspólne zajęcia, organizowanie wspólnych wydarzeń i ponoszenie odpowiedzialności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież do lat 18 w liczbie 21 osób oraz osoby po 40 roku życia – rodzice uczniów, dziadkowie, seniorzy – 9 osób stałych i 5, które odwiedziły nas gościnnie udzielając wywiadu. Odbiorcami w dłuższej perspektywie jest większa liczba osób. Zakupiony sprzęt będzie również wykorzystywany przez dzieci i młodzież i będzie służył całej społeczności lokalnej.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem w realizacji projektu był Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych oraz Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych.