Mapa strony

Bystrzyccy pasjonaci – cykl warsztatów międzypokoleniowych

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa dzieci, młodzieży, seniorów i pasjonatów bystrzyckich, którzy oddali się artystycznej i kulturowej pasji. Zaplanowano również warsztaty i prelekcje na temat życia codziennego minionych pokoleń, grafiki i rysunku, fotograficzne, pieniądza zastępczego i modelarstwa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadziliśmy cykl warsztatów integrujących społeczeństwo bystrzyckie, dzieci i młodzież z grupą seniorów i lokalnych pasjonatów. Zorganizowaliśmy spotkania i prelekcje tematyczne:

  • początki i historia fotografii,
  • pieniądze zastępcze w Hrabstwie Kłodzkim, grafika i rysunek, modelarstwo i Autostrady Sudeckie,
  • historyczne przedmioty użytku codziennego.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem było skupienie wokół działań projektowych około 300 osób, w tym dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Zintegrowaliśmy młodzież szkolną z seniorami i lokalnymi pasjonatami. Do realizacji zadania zaangażowaliśmy wolontariuszy bibliotecznych. Stworzyliśmy nową ofertę wspólnego, aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Wydany został również nowy produkt promocyjny – folder dotyczący działań projektowych oraz grupy pasjonatów bystrzyckich.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były głównie dzieci i młodzież z lokalnych szkół, seniorzy i bystrzyccy pasjonaci. Wystawy tematyczne dostępne były dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były lokalne szkoły.