Mapa strony

Baśnie pod gwiazdami

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Cel projektu

Integracja mieszkańców, działania przeciw wykluczeniu społecznemu z głównym naciskiem na mieszkańców mieszkań socjalnych, zachęcanie do wspólnego działania, wprowadzenie nawyku czytania książek.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Rozpoczęliśmy projekt czytaniem wybranych bajek ,było słychać tylko głos czytających wolontariuszek. Z wybranych bajek dzieci pod okiem instruktora teatralnego przygotowały krótkie inscenizacje literackie. Na zajęciach okazało się, że dzieci chętnie przygotowują kwestie mówione przezwyciężając tremę, zanikły też różnice społeczne. Każdy z uczestników warsztatów chciał otrzymać rolę, dlatego też instruktor teatralny po inscenizacjach rozpoczął pracę nad przygotowaniem sztuki wybranej bajki „Jaś i Małgosia”. Na dużych kartonach w bardzo kreatywny sposób powstały dekoracje do sztuki, takie jak: dom Jasia i Małgosi, chata Baby Jagi i las. Przygotowaliśmy dzieciom grę terenową z szukaniem skarbów ukrytych w pobliskim lesie oraz quiz literacki. Zwieńczeniem projektu było wystawienie sztuki.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi zagospodarowaliśmy wolny czas dla dzieci, zdobyliśmy jako organizacja większe zaufanie wśród mieszkańców. Powstały krótkie inscenizacje literackie na podstawie poznanych bajek. Podczas gry terenowej nagraliśmy głosy zwierząt leśnych, które były odtwarzane podczas przedstawienia sztuki. Powstała sztuka teatralna na podstawie bajki „Jaś i Małgosia”, którą będziemy wystawiać w przedszkolu i Domu Seniora Młodzi Duchem. Zajęcia zintegrowały nowozamieszkałych pogorzelców z Łajs.

Odbiorcy projektu

W projekcie wzięło udział 15 osób dorosłych, 5 lektorów czytających bajki i około 30 dzieci słuchających bajek. W zajęciach teatralnych wzięło udział 20 osób, w quizie literackim i grze plenerowej wzięło udział ponad 38 osób. Na imprezie kończącej projekt pojawiło się około 60 osób, w tym także nowo zasiedleni pogorzelcy z Łajs.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Gietrzwałd jako wsparcie konsultacyjne, GOK Gietrzwałd udostępnił na działania warsztatowe świetlicę oraz pomógł w realizacji warsztatów, OSP Biesal pomogła w przygotowaniu gry terenowej, sołectwo i szkoła wytypowali wolontariuszy w czytaniu bajek oraz na zakończenie gry terenowej szkoła udostępniła świetlicę i przygotowała gorącą herbatę i ciasto.