Mapa strony

Bądź fit z FCC

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem projektu było promowanie aktywnego trybu życia poprzez spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz dbanie o zdrowie i siłę fizyczną. Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i uprawianie sportu. Propagowaliśmy: kulturę osobistą, zaangażowanie społeczne i chęć działania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt promował aktywny tryb życia. W tym celu zorganizowano:

 • cykl treningów, 2 razy w tygodniu (ok. 50 osób na min. jednym treningu)
 • warsztaty na temat treningu oraz racjonalnego żywienia (ok. 15 osób )
 • infografiki przez okres ok. 2 miesięcy na temat racjonalnego żywienia oraz treningu (ok. 1000 odbiorców każdego posta)
 • wyzwanie trwające 30 dni polegające na wykonywaniu kilku czynności każdego dnia kształtujących zdrowe nawyki (ok. 25 osób w wyzwaniu)
 • zawody w wieloboju siłowym polegające na jak najszybszym pokonaniu toru składającego się z różnych zadań sportowych (17 uczestników)

Rezultaty projektu

 • uczestnictwo na min. jednych zajęciach sportowych (ok. 50 osób)
 • pozyskanie ok. 10 partnerów projektu
 • włączenie 10 wolontariuszy w projekt
 • poznanie zasad racjonalnego żywienia (ok. 1000 odbiorców)
 • poznanie zasad fair-play podczas zawodów (17 uczestników)
 • 4 h doradztwa udzielone przez stowarzyszenie wspierające
 • 4 h doradztwa udzielone nam przez inne stowarzyszenia

Odbiorcy projektu

 • Osoby w wieku od 16 do 60 lat (najstarszy uczestnik zawodów), ok. 50 osób biorących czynny udział w wydarzeniach
 • Internauci przeglądający infografiki za pośrednictwem Facebooka (ok. 1000 osób)

Partnerzy w realizacji projektu

– Zet Gold Team
– KS Orliczek
– KP Drawsko Pom.
– Crossfit Zet Gold Team
– dsi.net.pl
– drawskopomorskie.com
– lokalnyreporter.pl
– infozlocieniec.pl
– Radio ESKA
– Stowarzyszenie Żarek
– KP PSP Drawsko Pom.