Mapa strony

Aktywnie w Lisewie

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Poprzez nasze działania udało się wdrożyć aktywną formę spędzania czasu wolnego. Ponadto zostały stworzone niezbędne warunki do rozwoju zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zrealizowane 3 działania. Turniej Piłki Nożnej odbył się na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Lisewie. Przed turniejem raz w tygodniu odbywały się treningi, które miały na celu przygotować młodzież do udziału w rozgrywkach. Kolejnym działaniem było zorganizowanie Turnieju Siatkówki Plażowej, który miał na celu upowszechnienie sportu i zachęcenie młodych osób do uprawiania sportu. Podczas turnieju dla uczestników czekały świeże owoce, woda i inne przekąski zakupione w ramach projektu. Ostatnim z działań była Wakacyjna Lisewska Biesiada, która odbyła się w parku przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie. Dla uczestników został zakupione liczne nagrody i upominki oraz słodycze, napoje, lody i owoce. Podczas trwania biesiady odbywały się konkurencje z udziałem mieszkańców.

Rezultaty projektu

  • zorganizowanie jednego turnieju piłki nożnej – liczba uczestników: około 50;
  • zorganizowanie jednego turnieju piłki siatkowej – liczba uczestników: około 50;
  • zorganizowanie jednej Wakacyjnej Lisewskiej Biesiady liczba uczestników: około – 150;
  • zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Lisewo.

Środki trwałe:

  •  zakup kompletu sprzętu sportowego.

Rezultaty miękkie:

  • integracja społeczeństwa;
  • nauka szacunku do przeciwnika;
  • ukształtowanie warunków aktywnego trybu życia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była cała społecznośc Gminy Lisewo. Wydarzenia były zróżnicowane, co pozwoliło na udział zarówno tych młodszych, jak i starszych. Turniej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej przyciągnęły młodzież oraz osoby starsze. Dodatkowo Wakacyjna Lisewska Biesiada trafiła do szerokiego grona odbiorców, a w przygotowanych zabawach wzięły udział całe rodziny. Pozwoliło to na zbliżenie się pokoleń.

Partnerzy w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę ze Świetlicą Środowiskową oraz Szkołą Podstawową w Lisewie, która udostępniła nam zaplecze sportowe do realizacji projektu.