Mapa strony

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
Miejscowość:
Tłuszcz
Adres biura:
ul. Warszawska 4
Adres email:
biuro@lgdrw.pl
Strona www:
http://www.lgdrw.pl/nowa/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/LGDRW/
Gminy objęte działaniami ODL:
Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie, Wyszków

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stanowisko w sprawie prowadzenia programu „Działaj Lokalnie” na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej

Z uwagi na trudności organizacyjne w Lokalnej Grupie Działania Równiny Wołomińskiej w 2020 roku i w trosce o zapewnienie transparentności funkcjonowania organizacji oraz prawidłową realizację programu „Działaj Lokalnie”, Zarządy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej postanowiły o czasowym zawieszeniu realizacji programu „Działaj Lokalnie” na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej.

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej pozostaje w Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, władze organizacji i jej pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Jednocześnie liczymy, że po uregulowaniu sytuacji przez nowe władze Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, najszybciej jak to będzie możliwe wznowiona zostanie realizacja programu „Działaj Lokalnie” na terenie gmin, które objęte są zasięgiem działania organizacji.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

Celami Stowarzyszenia są (między innymi):

  1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2. polepszenie jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich,
  3. aktywizacja i edukacja mieszkańców poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego,
  4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  5. wspieranie działań zmierzających do stworzenia jednolitego systemu dostępu do informacji publicznej i obsługi mieszkańców,
  6. podejmowanie inicjatyw i wspieranie zintegrowanych działań służących ochronie środowiska naturalnego, w szczególności gospodarki odpadami,
  7. wspieranie rozwiązań zmierzających do powstania spójnej, publicznej komunikacji lokalnej,
  8. inicjowanie, tworzenie i wspieranie zintegrowanego systemu popularyzacji i rozwoju sportu,
  9. ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi,
  10. popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych,