Mapa strony

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Piszu – przemowa P. Jadwigi Zegarowicz – Prezesa PZN Koło Pisz.

Data opublikowania: 13 października 2017

Autor:
Alina Kierod

Ososby potzebujące przy stole – poczęstunek.