Mapa strony

Lokalni liderzy i społecznicy znów w Warszawie!

Data opublikowania: 30 maja 2022

Autor:
Katarzyna Kunert

Spotkania z ekspertami, specjalistyczne szkolenia, mnóstwo dobrych emocji i wzruszeń – to wszystko czekało przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i uczestników programu Lokalne Partnerstwa PAFW w dniach 12 i 13 maja w Warszawie. Dwudniowe spotkanie społeczników i lokalnych liderów zakończyła uroczystość, w czasie której m.in. podsumowaliśmy VII edycję programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, opowiedzieliśmy o działaniach Ośrodków Działaj Lokalnie oraz wręczyliśmy nagrody w konkursie „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. 

Hasłem tegorocznego spotkania, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce było „Razem lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Wśród gości znaleźli się członkowie Rady Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczystość otworzył Prezes PAFW, Ambasador Jerzy Koźmiński. W swoim wystąpieniu nawiązał do misji Fundacji i ponad 20 lat jej działalności, podkreślał wpływ programu „Działaj Lokalnie” na rozwój kapitału społecznego w skali lokalnej i regionalnej oraz opisał wykorzystanie jego doświadczeń w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Opisał również wsparcie ze strony Fundacji dla uchodźców z Ukrainy, przekazywane za pośrednictwem poszczególnych programów.

Wśród gości specjalnych wydarzenia był Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW. Wyraził on wielkie uznanie dla determinacji, odwagi i walki Ukraińców, a także dla Polaków, którzy od pierwszego dnia wojny z wielkim zaangażowaniem niosą pomoc swoim wschodnim sąsiadom w sytuacji, gdy ich kraj stanął w obliczu ogromnej tragedii. „Otworzyliście zarówno swoje serca jak i domy dla uchodźców z Ukrainy. To niezwykle humanitarny, ważny i szlachetny gest” – powiedział na scenie. Wskazał również, że ogromna rola Polaków we wsparciu dla Ukrainy niezwykle pozytywnie wpłynęła na postrzeganie Polski w świecie.

Z kolei prof. dr hab. Anna Giza, Dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, swoje wystąpienie poświęciła roli zaufania w budowie kapitału społecznego. Pani profesor jest współautorkąpublikacji o metodzie animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, wydanej w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. 

Głos zabrał również Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”. Podkreślił, że bezprecedensowe zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom z Ukrainy było możliwe dzięki aktywności tysięcy społeczników, którzy swoimi wieloletnimi działaniami na rzecz innych, budowali w ludziach poczucie solidarności z osobami w potrzebie.

„Społecznik Roku” – solidarni w każdym czasie

W drugiej części wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2021”. W kategorii zaangażowanie ogólnopolskie zwyciężył Dominik Dobrowolski – ekolog, inicjator takich akcji społecznych jak: „Śmieci skrzydeł nie mają”, Bałtycka, Wiślana i Górska Odyseja czy „Recykling Rejs”, w ramach którego przepłynął kajakiem łącznie ponad 10 tysięcy kilometrów, oczyszczając rzeki i jeziora ze śmieci. Z kolei Mariusz Antolak, prezes Fundacji „W krajobrazie” i wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie od wielu lat konsekwentnie promuje życie w zgodzie z naturą i ideę zrównoważonego rozwoju. Tworzy społeczne ogrody ekologiczne dla społeczności lokalnych w Polsce oraz przyszkolne ogródki dla dzieci ze slumsów w Kenii i Republice Zielonego Przylądka. Nieobce mu są akcje charytatywne, happeningi, obozy naukowe i wykłady otwarte, włączające mieszkańców i rozmaitych partnerów. Za to otrzymał tytuł „Społecznika Roku 2021” w kategorii zaangażowanie lokalne. Z kolei za zaangażowanie społeczne w czasie pandemii Covid-19 nagrodę odebrał Sławomir Kaliński prezes Fundacji Novis Plus z Krakowa. We współpracy z Politechniką Śląską stworzył projekt bram odkażających do zamontowania na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, aby ratownicy zdejmując kombinezony nie zarazili się koronawirusem. Takie same urządzenia trafiły do domów pomocy społecznej. Ratowników wspierał również bezpłatnymi posiłkami w ramach akcji „Dobrowóz”. Od lat organizuje warsztaty boksu tajskiego dla młodzieży z domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Na zajęciach mogą dać upust emocjom, a jednocześnie przekonać się, że są silni i wartościowi.

Oprócz nagród głównych za 2021 rok, Kapituła przyznała trzy nagrody specjalne. Pierwszym laureatem został Janusz Bukowski, założyciel Stowarzyszenia „Dać Siebie Innym” z Warszawy. Systematycznie wspiera osoby w kryzysie bezdomności oraz te z niepełnosprawnościami. Przeprowadził osiem edycji biegu charytatywnego „Wybiegaj Sprawność”, przy okazji którego udało się zebrać łącznie ponad 700 000 złotych. W czasie pandemii promował ideę krwiodawstwa i organizował zbiórki krwi. Drugą nagrodę otrzymała Dorota Lisiak – prezeska Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko z gminy Mosinatwórczyni i koordynatorka Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Dzięki konsekwentnemu budowaniu mostów między lokalnymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami, przyczyniła się do powstania Gminnego Centrum Wolontariatu i Federacji Organizacji Lokalnych. Trzecia nagroda została przyznana całemu środowisku Społeczników zaangażowanych przez Fundację Ocalenie, za długofalową organizację pomocy prawnej, medycznej i aprowizacyjnej dla osób dotkniętych kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej, a także za obejmowanie uchodźców wojennych wszechstronnym wsparciem, w tym za konsekwentne pomaganie migrantom w budowaniu nowego życia w Polsce. 

Działaj lokalnie, ekologicznie i solidarnie z Ukrainą

Trzecia część gali była poświęcona programowi „Działaj Lokalnie”. Na scenie nie zabrakło liderów i liderek z organizacji ogłaszających co roku konkursy grantowe, zrzeszonych w ramach Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Wśród nich znalazła się Iwona Marczak, prezeska Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, która opowiedziała o projektach w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i ekologicznie”. Z kolei Dawid Jarząbek-Nowak, prezes Fundacji Koalicja dla Młodych przedstawił działania swojej organizacji w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19. Na koniec wystąpił Aleksander Jurzysta, przedstawiciel Stowarzyszenia „Czajnia”. Organizacja ta, mając siedzibę zaledwie 17 km od granicy, od pierwszych dni wojny w Ukrainie rozpoczęła intensywne działania na rzecz wsparcia uchodźców. Skala tych działań, zaangażowanie rzeszy wolontariuszy i społeczników oraz pozyskanie licznych partnerów wśród prywatnych przedsiębiorców zostały docenione przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która przyznała Stowarzyszeniu „Czajnia” 20 tys. złotych nagrody.

„Lokalne Partnerstwa PAFW” – granty na kolejne działania

Uroczystość w Warszawie była również okazją do podsumowania VII edycji programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. To program realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2009 roku. Jego celem jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów Fundacji. Zawiązując lokalne partnerstwa, włączają w swoje działania lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy, media i wspólnie realizują partnerskie projekty, odpowiadające na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. 

W czasie uroczystości Carla Skodinski (Przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego PAFW) i Jerzy Koźmiński(Prezes PAFW) wręczyli granty na projekty wzmacniające dla partnerstw, zawiązanych w VII edycji naszego programu. Wśród nich znalazły się następujące inicjatywy: „Kultura dla przestrzeni II” (projekt realizowany na terenie gminy Gołdap), „TV na Mur Beton III (gmina Międzyrzecz), „ZaPUSZCZAmy Korzenie III” (gmina Niepołomice), „Społeczne BOOM (gmina Orneta), „Płużnicka Współdzielnia (gmina Płużnica). 

Granty otrzymały również: Grupa Inicjatywna z gminy Gaszowice na projekt pt. W dawnej spiżarni barona von Roth” oraz Grupa Inicjatywna z gminy Lądek Zdrój na projekt pt. „Czego nam trzeba? – działamy dalej!” na kontynuację swoich start-upów, zrealizowanych w ramach ścieżki pilotażowej VII edycji Programu.

Na koniec tej części uroczystości, przedstawicielki partnerstwa z Płużnicy odebrały od Carli Skodinski i Jerzego Koźmińskiego nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za zbudowanie najefektywniejszego partnerstwa VII edycji Programu. 

Wydarzenie zakończył koncert artystki Agi Zaryan. Uroczystość poprowadził Grzegorz Nawrocki.