Mapa strony

Koncert zespołu bandurzystek ORIANA z Tarnopola na Ukrainie – XVIII-wieczny kościół w Kociszewie

Data opublikowania: 19 grudnia 2017

Autor:
Monika Marks

Trzy bandurzystki ze swoimi instrumentami.