Mapa strony

,,Interview z Historią w Tle''

Data opublikowania: 3 lutego 2021

Autor:
Monika Symonowicz
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

,,Interview z historią w tle”

Projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie, zakładał wzmocnienie więzów i poczucia przynależności między mieszkańcami naszego małego miasteczka poprzez zintegrowanie ich we wspólnym twórczym działaniu. Takimi działaniami okazały się przeprowadzone, planowane reportaże na temat powodów przybycia do Bornego Sulinowa, wpływu przemian politycznych i gospodarczych po 1990 r. na decyzję, „nowego” życia mieszkańców w odzyskanym przed laty miasteczku oraz bilansu zysków i strat związanych z tą decyzją.

Nagrane wywiady pomogły dostrzec podobieństwa między mieszkańcami miasta, zacieśniły więzy między nimi, pomogły zrozumieć, że każdy z nas bez względu na reprezentowaną grupę społeczną, zawód czy kategorię wiekową ma aktywny wpływ na los tego miejsca oraz jego kształt. W ramach projektu zostały przeprowadzone i nagrane wywiady wykorzystując zestaw tych samych pytań skierowanych do wybranych mieszkańców miasta.

Po wykonaniu montażu zgromadzonych materiałów zaprosiliśmy uczestników projektu, ich rodziny i przyjaciół oraz mieszkańców naszej gminy na uroczystą premierę finałową przeprowadzoną online. Z premiery w formie online skorzystało ponad 100 000 osób. Tak liczna oglądalność jest wynikiem promocji naszego materiału w lokalnej telewizji. Tak liczna oglądalność jest wynikiem promocji naszego materiału w lokalnej telewizji.

Przeniesienie do przestrzeni wirtualnej oficjalnego finału pozwoliło stworzyć nowe, ciekawe formy wzbogacające życie kulturalne naszego miasta, będące odpowiedzią na nadzwyczajność obecnej sytuacji i konieczność zwalczania jej skutków – przede wszystkim izolacji społecznej.

Wspaniałe i ciekawe opowieści o historii tego miejsca, szacunku do niego, podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej we własnym życiu oraz w wymiarze regionalnym i lokalnym sprawiło, że mieszkańcy poczuli się jak u siebie i chętnie oraz z dumą utożsamiają się ze miejscem zamieszkania.

Cykl planowanych działań przyczynił się ponadto do integracji międzypokoleniowej, włączył do odbioru niepełnosprawnych, poprawił relacje koleżeńskie, międzysąsiedzkie oraz zaktywizował seniorów.

Wykorzystana dotacja 6 000,00 zł.