Mapa strony

Integrujące Projekty W Krainie Szlaków Turystycznych

Data opublikowania: 12 marca 2018

Autor:
Natalia Szczepańska-Zych
ODL:
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

Jako ODL w naborze w 2017 r. wybraliśmy 6 z 14 projektów, które najbardziej wpisywały się w założenia programowe, a tym samym realizujące założenia „dobra wspólnego” oraz inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Największym miastem naszego na obszarze naszego ODL’u  jest Gorzów Wielkopolski. Otaczające go gminy i ich miejscowości są nazywane potocznie „sypialnią Gorzowa”, co oznacza napływ ludności z miasta nie umiejącą/nie chcącą integrować się z dotychczasowymi mieszkańcami. Ten problem poruszany jest w większości wniosków z tego terenu. Działania zaplanowane w ramach projektów miały na celu integrację „nowych” i „starych” mieszkańców, pobudzenie aktywności społecznej i działania na rzecz małej ojczyzny. Z naszego krótkiego doświadczenia wynika, że działania takie są potrzebne a przede wszystkim są dobrze odbierane wśród lokalnej społeczności i napływowych mieszkańców.

W roku 2017 zrealizowano 4 projekty integrujące mieszkańców poprzez działania na rzecz małych miejscowości.

Wspólnymi siłami zbudujmy sobie boisko! Grupa nieformalna CzirLIDERKI przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie (gm. Sulęcin)

W ramach projektu mieszkańcy przygotowali plac i wybudowali boisko do piłki plażowej siatkowej. W pracę zaangażowali się dorośli wolontariusze, młodzież oraz dzieci. Czyn społeczny – powstanie boiska – został zwieńczony organizacją I Turnieju Piłki Plażowej dla mieszkańców wsi oraz mieszkańców ościennych miejscowości.

Wakacyjna przygoda z Koniem, „Stowarzyszenie HorseSports” ( gm. Bogdaniec)

Projekt polegał na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogdaniec. Zajęcia miały na celu zaszczepienie w dzieciach pasji jeździeckiej.

Sąsiedzki skwer „COOLtura”, Fundacja COOLtura  (gm. Deszczno)

Dzięki dotacji z Działaj Lokalnie powołano do życia Sąsiedzki skwer „COOLtura”, czyli miejsce do przyjaznego spędzania wolnego czasu i budowania pozytywnych relacji sąsiedzkich.

W ramach projektu na miejscu starej i niszczejącej wiaty wybudowano nową, która stanowi centralny punkt realizacji sąsiedzkich działań. Do tej pory zorganizowano „Piknik rodzinny”, „Święto dyni” a także „Halloween pod wiatą”. Wiata stała się również „małym kinem”, w którym odbyły się projekcje filmów dla dzieci.

Centrum Aktywności Społecznej – Działajmy Razem, Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa  (gm. Kłodawa)

Celem projektu było zorganizowanie atrakcyjnych zajęć w świetlicy wiejskiej, oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ćwiczenia. Dzięki dotacji zakupiono sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran i zorganizowano cykl zajęć fitness, a także stworzono Klub Karaoke. W dalszej perspektywie zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na potrzeby świetlicy wiejskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także do zorganizowania spotkań pn. „Małe Kino”.

Wszystkie zakończone projekty były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i spowodowały pozytywną zmianę w mentalności lokalnej społeczności. Działania zainicjowane projektami są kontynuowane, a w głowach lokalnych liderów kiełkują już nowe pomysły mające wyzwolić społeczną energię!