Mapa strony

Granty Rozdane, Umowy Podpisane, Czyli X Edycja Konkursu Działaj Lokalnie 2018 We Wrzosowej Krainie Rozstrzygnięta!

Data opublikowania: 10 lipca 2018

Autor:
Marta Kucfir
ODL:
Fundacja „Wrzosowa Kraina”

24 maja br. w Chocianowie odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w trwającym od 12 kwietnia do 15 maja naborze w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018 we Wrzosowej Krainie.

Lokalna Komisja Grantowa wybrała do realizacji 15 wniosków na łączną sumę 55.000,00 zł, w tym 6 wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu, 8 wniosków przez grupy nieformalne oraz 1 wniosek w ramach Inicjatyw DL. 5 projektów będzie realizowanych w ramach ścieżki tematycznej Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – „Niepodległa lokalnie”.
27 czerwca w Siedliskach (gm. Miłkowice) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Prezes Fundacji Barbara Sulma podpisała i uroczyście wręczyła umowy na dotacje przedstawicielom organizacji, instytucji i grup nieformalnych uczestniczących w wydarzeniu.

W dalszej części spotkania, koordynator programu Działaj Lokalnie przeprowadziła szkolenie, związane z realizacją projektów dotyczące kwestii dokumentowania ponoszonych wydatków, zasad wydatkowania dotacji, sposobów promowania projektów, obowiązku rozliczenia dotacji oraz złożenia raportu merytoryczno-finansowego.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w 2018 roku:
1. Stowarzyszenie „Nasza Krzyżowa” projekt pn.: „Patriotyzm jest w nas” dotacja w wysokości 6.000,00 zł (gm. Gromadka).
2. Stowarzyszenie Kolejarz projekt pn.: „Nasze wspólne miejsce – skwerek kolejarza” dotacja w wysokości 5.953,00 zł (gm. Miłkowice).
3. Stowarzyszenie „Rokitki – nasza wspólna sprawa” projekt pn.: „Mistrzowie Sztuki Kulinarnej są wśród Nas” dotacja w wysokości 6.000,00 zł (gm. Chojnów).
4. Grupa Nieformalna Koło Ekologiczne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Trójki projekt pn.: „Cudze chwalicie …” czyli małymi stópkami po wrzosowej krainie dotacja w wysokości 3.500,00 zł (Miasto Chojnów).
5. Grupa Nieformalna Razem dla dzieciaków za pośrednictwem Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie projekt pn.: Przedszkolak na medal dotacja w wysokości 3.500,00 zł (Miasto Chojnów).
6. Grupa Nieformalna Wspólnymi siłami za pośrednictwem Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki projekt pn. „Dla Niepodległej” dotacja w wysokości 4.500,00 zł (gm. miejsko-wiejska Przemków).
7. Inicjatywa DL Miłosne Babki za pośrednictwem Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina projekt pn.: „Zdrowa, bezpieczna, szczęśliwa – współczesna kobieta wsi” dotacja w wysokości 3.634,00 (gm. Lubin).
8. Grupa Nieformalna Kuchcikowo za pośrednictwem Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach projekt pn. „Polska Kuchnia” dotacja w wysokości 3.000,00 zł (gm. Kunice).
9. UKS SZACH-MAT PRZEMKÓW projekt pn.: „Przemkowska Liga Szachowa 2018 na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” 1.500,00 zł (gm. miejsko-wiejska Przemków).
10. Grupa Nieformalna Wiejski Ośrodek Kultury w Golance Górnej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach projekt pn. „Letnia przygoda edukacyjna. Warsztaty przyrodnicze, plastyczne i ruchowe” dotacja w wysokości 3.000,00 (gm. Kunice).
11. Grupa Nieformalna Jestem-Działam-Pomagam za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwiaty Obory” projekt „Dla Ciebie Polsko – teraz my!” dotacja w wysokości 3.000,00 zł (gm. Lubin).
12. Grupa Nieformalna „ Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych” za pośrednictwem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych projekt pn. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości-niepodległa lokalnie pt. ,,Turniej historyczny-niepodległa-niepokorna” dotacja w wysokości 3.000,00 zł (gm. miejsko-wiejska Chocianów).
13. Klub Sportowy „Albatros” Jaśkowice Legnickie projekt pn. Przystanek Niepodległości w Klubie „Albatros” dotacja w wysokości 3.000,00 zł (gm. Kunice).
14. Grupa Nieformalna Wolontariusze za pośrednictwem Chocianowskiego Ośrodka Kultury projekt pn.: „Szlakiem tematycznych wiosek” dotacja w wysokości 3000,00 zł (gm. miejsko-wiejska Chocianów).
15. Stowarzyszenie Rękodzieła Ziemi Chocianowskiej projekt pn. „Kreatywnie z rękodziełem”
dootacja w wysokości 2.413,00 zł zł (gm. miejsko-wiejska Chocianów).

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy i dziękujemy za złożenie bardzo ciekawych wniosków oraz życzymy sukcesów przy realizacji projektów!