Mapa strony

„Człowieczy Los…”

Data opublikowania: 24 września 2018

Autor:
Anna Gutkiewicz
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych
Grantobiorca:
Stowarzyszenie "Razem dla dzieci"

W poszukiwanie losów „Sybiraków ” z terenu Gminy Białobrzegi zaangażowała się młodzież Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach oraz członkowie stowarzyszenia „Razem dla dzieci”. Wyzwanie ogromne, ale dzięki współpracy z mieszkańcami Białobrzegów udało się odnaleźć „Sybiraków” i przeprowadzić rozmowy.

Swoimi przeżyciami podzielił się z młodzieżą Pan Jerzy Łopuszyński. Przed wojną harcerz, potem żołnierz Armii Krajowej, aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir w 1945 roku.

Pan Tadeusz Kundzicz wywieziony z matką i rodzeństwem za Ural w 1940 roku. Jako sześcioletni chłopiec musiał ciężko pracować aby przeżyć. Wrócił do kraju po długiej tułaczce. Ze łzami wspominał pierwsze chwile na polskiej ziemi.

Ksiądz Florian Rafałowski wspominał życie wśród ludności Kazachstanu, pierwsza komunię i wytęskniony niepewny powrót do Polski.

Te czerwcowe spotkania były początkiem projektu „Człowieczy los…”