Mapa strony

„Aktywnie Czas Spędzajmy, Zdrowiu Szansę Dajmy” – Zakończenie Projektu

Data opublikowania: 25 października 2020

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Zakończył się Projekt pt. „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szansę dajmy”, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegocicach. Jego celem były przygotowania prozdrowotne do zbliżającego się okresu jesienno-zimowego poprzez nabywanie odporności organizmu w obliczu ewentualnych zagrożeń wirusowych. Celem było również przeciwdziałanie dostrzeżonemu problemowi izolacji wśród młodzieży i nie tylko, powodowanej przez Covid-19, jako że wiele osób pozostaje w domach. Konieczne stało się wytworzenie odmiennych nawyków, zaproponowanie mieszkańcom takich form spędzania wolnego czasu, które przy wykorzystaniu lokalnych walorów przyrodniczych, infrastrukturalnych i kulturowych pozwoliłyby na wyjście z izolacji. Służyły temu realizowane w ramach Projektu piesze wycieczki i spacery, zajęcia fitness, jak również wybudowana siłownia zewnętrzna. Powstała ona obok placu zabaw przy szkole, dzięki czemu mogą z niej korzystać zarówno dorośli jak i dzieci z rodzicami.

Do aktywności prozdrowotnej udało się zachęcić także seniorów, stosownie do wieku i możliwości. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe, na których seniorzy dowiedzieli się m.in. jak dobrze się odżywiać i tym sposobem budować lub wzmacniać swoją odporność.

Szereg prozdrowotnych działań a także wybudowana siłownia, dostępna dla różnych grup wiekowych, dały impuls i zachęciły mieszkańców do bardziej aktywnego spędzania czasu, jako środka do wzmacniania i uodparniania organizmu. Przyczyniły się również do zmniejszenia stanu izolacji mieszkańców, zarówno młodszych jak i starszych.