Mapa strony

Żareckie Działania Dla Zachowania Dziedzictwa Przyrodniczego Regionu

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Beata Hąc
ODL:
Centrum Inicjatyw Lokalnych

Często naszym celem stają się działania, które mają zmienić, unowocześnić i ulepszyć otaczający nas świat. Jednak niektóre inicjatywy są podejmowane właśnie po to, aby to co najcenniejsze mogło w swoim niezmienionym pięknie trwać dalej.

Projekt Spółdzielni Socjalnej „Amonit Jura Sport Kultura” pn. „Pokażmy Jurajskie Ostańce – Karczmarka”, zrealizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie, wdrażanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zjednoczył mieszkańców Żarek w pracach porządkowych i rewitalizacyjnych. Skupieni na walorach przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej pragnęli, aby w Sołectwie Czatachowa tak często uczęszczana ścieżka w kierunku Ostrężnika, jak najlepiej służyła mieszkańcom, a liczne skały wapienne cieszyły oczy miejscowych oraz turystów.

Sprzątanie śmieci oraz karczowanie terenu wzgórza w celu usunięcia kłopotliwych zarośli, pozwoliło odsłonić ostańce na nowo, tak, aby stały się widoczne ze ścieżki pieszo-rowerowej. Dzięki pracy mieszkańców gminy powstała ścieżka przyrodnicza między ostańcami pod nazwą Szlak Pawloki.

Przy skałach stanęły ławeczki, na których mieszkańcy mogą odpocząć w trakcie pieszych wędrówek i rowerowych przejażdżek, a wymurowanie paleniska stanie się okazją do spędzania czasu w miłym, sąsiedzkim gronie.

„Teren przyrodniczy jest teraz bardziej atrakcyjny dla mieszkańców lokalnych oraz turystów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu. Zachęcamy do zwiedzania i odpoczynku przy skałach Pawloki!” – powiedziała Dagmara Stodółkiewicz – koordynatorka Projektu „Pokażmy Jurajskie Ostańce – Karczmarka”.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.