Mapa strony

Zakończył Się Projekt „I My Potrafimy !!”

Data opublikowania: 11 grudnia 2018

Autor:
Marta Ślebioda
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo zakończyło projekt pod nazwą „I my potrafimy!!”.

Projekt został stworzony, aby umożliwić podopiecznym odkrywanie w sobie talentów artystycznych, a także rozbudzanie ich zainteresowań oraz aby zwiększyć aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono warsztaty artystyczne, podczas których dzieci i dorośli poznawali różne formy twórczości. W programie znalazły się zajęcia z zakresu współczesnych technik dekoracyjnych i malarstwa prowadzone przez Danielę Suszkę, garncarstwa przygotowane przez Łukasza Dzieciątkowskiego oraz wikliniarstwa z Mariuszem Kaźmierczakiem.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom osoby niepełnosprawne poznały tajniki sztuki oraz samodzielnie sprawdziły zdobytą wiedzę w praktyce. Dla większości z nich było to pierwsze doświadczenie w pracy z gliną, wikliną, czy decoupagem i jak podkreślali chętnie je powtórzą. Efekty pracy można było obejrzeć podczas wystawy zorganizowanej na zakończenie projektu. Podczas uroczystego podsumowania dwóch miesięcy zajęć każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat, pamiątkową koszulkę i drobne upominki.

Warsztaty odbyły się w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.