Mapa strony

„Zaczytani” Propagują Czytanie

Data opublikowania: 13 stycznia 2021

Autor:
Lucyna Sobańska
ODL:
Fundacja Bieszczadzka

Nagranie  do Telewizji Bieszczady wieczorku poetyckiego: „Jeszcze się pokłonię”, poświęconego lokalnemu poecie Marianowi Nosalowi zakończyło projekt „Multimedialne Centrum Informacji”, który w ramach Działaj Lokalnie 2020 realizowała grupa nieformalna „Zaczytani”. Grupę założył nauczyciel Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych,  wspólnie z  bibliotekarzami  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Ustrzykach Dolnych, a połączyła ich pasja do książek oraz chęć promowania czytelnictwa w środowisku lokalnym a szczególnie wśród ludzi młodych.

Projekt  umożliwił stworzenie w szkolnej bibliotece BZSZ przestrzeni na potrzeby uczniów. Powstało nowocześnie wyposażone miejsce, w którym można spotkać się, porozmawiać, odpocząć przy ciekawym  e-booku lub popracować wykorzystując zainstalowane tam czytniki i inny sprzęt multimedialny a wszystko w warunkach zapewniających  bezpieczeństwo związane z Covid-19.

Na projekt złożył się jeszcze udział młodzieży w tegorocznym „Narodowym Czytaniu’’, podczas którego uczniowie prezentowali utwory Juliusza Słowackiego seniorom z „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów- Caritas w Ustrzykach Dolnych. Powołano w szkole czytelniczy Dyskusyjny Klub Edukacyjny. Planowana tematyka spotkań DKE to : „Przyjaźń”, „Bezpieczeństwo”, „Granice”, „Różnice” i „Przemiana”.

Przeprowadzono online konkurs dla szkół z powiatu bieszczadzkiego „Czytanie łączy pokolenia”, którego celem było kształcenie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w szczególności w okresie zdalnego nauczania. Mimo obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w projekt udało się czynnie zaangażować łącznie ponad 60 uczniów i ustrzyckich seniorów.

Koordynator projektu: Agnieszka Wołoszczak,